Sáng chế
Kiểu dáng công nghiệp
Nhãn hiệu
Chỉ dẫn địa lý
Thiết kế bố trí

Tra cứu sáng chế/giải pháp hữu ích VN
Tra cứu Bằng độc quyền sáng chế/giải pháp hữu ích VN
Tra cứu sáng chế/giải pháp hữu ích VN - IPLIB
Tra cứu sáng chế toàn cầu - PATENTSCOPE
Tra cứu sáng chế toàn cầu - ESPACENET

Tra cứu kiểu dáng công nghiệp VN
Tra cứu kiểu dáng công nghiệp VN - IPLIB
Tra cứu kiểu dáng công nghiệp ASEAN (bao gồm VN)
Tra cứu kiểu dáng công nghiệp quốc tế -WIPO

Tra cứu nhãn hiệu VN
Tra cứu nhãn hiệu - IPLIB
Tra cứu nhãn hiệu ASEAN (bao gồm VN)
Tra cứu nhãn hiệu toàn cầu (bao gồm VN)
Tra cứu chỉ dẫn địa lý ASEAN

IP Day 2016
IP Day 2017
IP Day 2018
IP Day 2019
IP Day 2020

Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 2616984

Số người đang truy cập:11